Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Kapt. Mutlu Dündar
Kılavuz Kaptan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kapt. Cem Erinçin
Kılavuz Kaptan

Genel Sekreter
Kapt. Gürhan Aktürk
Kılavuz Kaptan

Mali Sekreter
Kapt. Savaş Yeşil
Kılavuz Kaptan

Yönetim Kurulu Üyesi
Kapt. H. Ziya Karadüven
Kılavuz Kaptan

Yönetim Kurulu Üyesi
Kapt. H. Kamil Mamat
Kılavuz Kaptan

Yönetim Kurulu Üyesi
Kapt. Göksel Onay
Kılavuz Kaptan